Haberler / Yeşil GYO’ya Ulusal Düzeyde Yatırım Yapılabilir Notu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilen Yeşil GYO’nun Uzun Vadeli Ulusal notu A-(Trk), Kısa Vadeli Ulusal notu A-1(Trk) ve Uzun Vadeli Ulusal Not görünümü “Durağan” olarak değerlendirilmiştir. Mevcut yükümlülüklerini yerine getirmede yüksek kapasiteye sahip yatırım yapılabilir seviyede not alan Yeşil GYO, 2012 yılında kredi derecelendirme notu yaptıran ilk GYO olmuştur.

Yeşil GYO’nun yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmesinde; Nitelikli gayrimenkul portföyü, nakit para pozisyonu, sürdürülen karlılık rasyolarının varlık kalitesini artırmaya devam etmesi, risk yönetim sistemlerinin etkin olarak kullanılması ve satışa sunulan projelerin müşteri odaklı kampanyalarla desteklenmesi başlıca etkenler olarak değerlendirilmiştir. Bu not aynı zamanda Yeşil GYO’nun yönetim gücü, stratejileri ve önümüzdeki yıllarda mali yapısının güçlenmesine yönelik beklentilerini de yansıtmaktadır.